MC1   13,50€
CHIRASHI ASSORTIMENT
MC2   13,50€
CHIRASHI SAUMON ET THON
MC3   13,50€
CHIRASHI SAUMON
MC0   14,00€
CHIRASHI SAUMON AVOCAT
MC4   18,50€
CHIRASHI ANGUILLE FUMEE
B11   16,00€
POKE BOWL SAKE GYOZA
B12   17,00€
POKE BOWL THON GYOZA
B13   16,00€
POKE BOWL LEGUMES GYOZA